// Comercialització valorització i reciclatge

ESPECIALISTES EN ZINC
I ELS SEUS ALIATGES


Producció baixa en emissions de carboni en utilitzar energies
renovables que produïm en la nostra pròpia planta fotovoltaica

Comercialització valorització i reciclatge.

Escorias, lingotes de aleacion de zinc de alta pureza
Lingotes de zamak sueltos y organizados

Especialistes en Zinc i els seus aliatges.

Producció baixa en emissions de carboni gràcies a l’ús d’energia renovable produïda per la nostra planta fotovoltaica en la coberta de la nau.

Rotativo calentando metales

// Fabriquem qualsevol tipus d’aliatge

Contacta’ns i fabriquem el que necessitis.